سهام اولی‌ها و زبان مشترک در بورس آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
روز و ساعت: پنجشنبه-14-10
مدت دوره: 12 ساعت
هزینه دوره: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
کد دوره: B1-99-485

توضیحات دوره