رضا گلی

رضا گلی

سوابق شغلی:

مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر
کارشناس و کارشناس مسئول حقوقی و قضایی گمرکات کشور
معاون دفتر حقوقی و قضایی گمرک جمهوری اسلامی ایران
رئيس و نائب رئيس کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکی
کارشناس رسمي قوه قضائيه در رشته امورگمرکی و عضو کميته
کارشناس رسمی قوه قضائيه در رشته امورگمرکی و عضوکميته ماز 0535 تا کنون
عضو مدعوّ کميسيون تسهيلات گمرکی و تجاری اتاق بازرگانی بين المللی - ( ICC ) ایران
عضو کميته علمی گمرک جمهوری اسلامی ایران -
عضو اصلی و نائب رئيس هيأت رسيدگی به تخلفات کارکنان گمرک
عضو و دبير کميته اصلی مبارزه با پولشویی گمرک جمهوری اسلامی ایران
عضو کميته مرکزی نظام پيشنهادات گمرک عمهوری اسلامی ایران