رضا گلی

رضا گلی

سوابق شغلی:

عضو اصلی و رئيس کمیسیون رسيدگی به اختلافات گمرکی

مدیر کل سابق مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران
کارشناس و کارشناس مسئول حقوقی و قضایی گمرکات کشور
معاون دفتر حقوقی و قضایی گمرک جمهوری اسلامی ایران
رئيس و نائب رئيس کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکی
کارشناس رسمي قوه قضائيه در رشته امورگمرکی و عضو کميته
کارشناس رسمی قوه قضائيه در رشته امورگمرکی و عضوکميته ماز 0535 تا کنون
عضو مدعوّ کميسيون تسهيلات گمرکی و تجاری اتاق بازرگانی بين المللی - ( ICC ) ایران
عضو کميته علمی گمرک جمهوری اسلامی ایران -
عضو اصلی و نائب رئيس هيأت رسيدگی به تخلفات کارکنان گمرک
عضو و دبير کميته اصلی مبارزه با پولشویی گمرک جمهوری اسلامی ایران
عضو کميته مرکزی نظام پيشنهادات گمرک عمهوری اسلامی ایران

دوره‌های مرتبط

حضوری
رضا گلی
مدرس: رضا گلی
شروع برگزاری از: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ شنبه‌ها و دوشنبه‌ها ۱۶ تا ۲۰
هزینه دوره: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
جمعی از اساتید بهمن متولی امامزاده حسین
مدرسین: جمعی از اساتید،  بهمن متولی امامزاده حسین و 3 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۰۴ مهر ۱۴۰۲ سه‌شنبه‌ها ۲۰:۰۰-۱۶:۰۰ و پنجشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۸
هزینه دوره: ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
کریم رسولی رضا گلی
مدرسین: کریم رسولی،  رضا گلی و 1 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۰۸ مهر ۱۴۰۲ شنبه‌ها،یکشنبه‌ها،دوشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ۱۶ تا ۲۰
هزینه دوره: ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
رضا گلی
مدرس: رضا گلی
شروع برگزاری از: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ ۱۶ تا ۲۰ (لطفا توضیحات چک شود)
هزینه دوره: ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام