امور گمرکی و ترخیص‌ کالا (با تاکید بر قوانین جدید گمرکی) (دوره ۴۱) آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
روز و ساعت: سه‌شنبه‌ها و پنجشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۸ (توضیحات چک شود)
مدت دوره: ۳۶ساعت
هزینه دوره: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.

توضیحات دوره

انجام تشریفات ترخیص کالاهای وارداتی و همچنین صدور کالا از کشور براساس قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن منوط به تنظیم اظهار نامه گمرکی و تسلیم آن به گمرک می‌باشد. در این میان اظهار کننده موظف است اسناد لازم را از قبیل سیاهه خرید، گواهی مبدا، اسناد بانکی و سایر مجوزهای مورد نیاز که مقررات و قوانین مربوطه تعیین نموده است بهمراه اظهارنامه ارائه نماید. از سوی دیگر با توجه به نقش کلیدی گمرک در فرایند واردات و صادرات کالاها، کسب اطلاع از جایگاه گمرک در فرایند واردات و صادرات، نحوه اجرای عملیات گمرکی، آشنایی با مفاهیم و واژگان و اصطلاحات گمرکی و نیز سایر امور مربوطه، برای دست‌اندرکاران این امر ضروری می‌نماید. براین اساس در این دوره تلاش خواهد شد ضمن مروری بر تعاریف و اصطلاحات پرکاربرد گمرکی، به تشریح کامل رویه ها و فرایندهای گمرکی، مباحث مالی، بروز و رفع اختلافات، امور ترخیص و ... برای شرکت‌کنندگان و مخاطبان دوره‌ها پرداخته خواهد شد.

سه شنبه ۱۴-۱۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
پنچ شنبه ۱۸-۲۱ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
سه شنبه ۱۴-۱۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
پنچ شنبه ۱۸-۲۱ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
سه شنبه ۱۴-۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
پنچ شنبه ۱۴-۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
سه شنبه ۱۴-۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
پنچ شنبه ۱۸-۲۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
سه شنبه ۱۴-۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶