رحیم محترم

رحیم محترم

لیسانس امور گمرکی

کارشناس و دکترای بازاریابی از دانشگاه تهران

مدرس مباحث بازرگانی بین المللی در کالجهای کانادا

- سوابق اجرایی:

• تجربه مذاکره و تنظیم بیش از 165 قرارداد بین المللی با بیش از 55 کشور جهان

. تجربه مکاتبات بازرگانی از سال 1383 در صدها پروژه

. تجربه خرید و تدارکات خارجی از سال 1383

. تجربه انتشار دوازده بسته آموزشی چند رسانه ای

. مدیرگروه مدیریت زنجیره تامین کالج ترایوس تورنتو


- تالیف کتاب:
1. حمل و نقل بین المللی، انتشارات چاپ و نشر بازرگانی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت
2. بازرگانی بین الملل، انتشارات چاپ و نشر بازرگانی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت

  1. 3.مولف هفده عنوان کتاب تخصصی و کاربردی در حوزه بازرگانی به زبان انگلیسی و فارس

- سابقه تدریس دروس دانشگاهی: مدیریت صادرات و واردات،مدیریت خرید و انبار داری، مدیریت بازرگانی بین الملل، مکاتبات بازرگانی بین الملل، زبان تخصصی گمرک و بازرگانی، بازاریابی و مدیریت بازار، بازاریابی بین الملل

دوره‌های مرتبط

آنلاین
رحیم محترم
مدرس: رحیم محترم
شروع برگزاری از: ۰۱ آذر ۱۳۹۹ شنبه- یکشنبه 20-17
هزینه دوره: ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
رحیم محترم سید حسن افتخاریان
مدرسین: رحیم محترم،  سید حسن افتخاریان
شروع برگزاری از: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ شنبه‌ها و یکشنبه‌ها ۱۷ تا ۲۰
هزینه دوره: ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
رحیم محترم
مدرس: رحیم محترم
شروع برگزاری از: ۰۶ آبان ۱۴۰۲ شنبه ها 16 تا 20
هزینه دوره: ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام