هفتمین دوره تربیت کارشناس صادرات آنلاین

شروع برگزاری از: ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
روز و ساعت: شنبه-یکشنبه 19-16
مدت دوره: 90
هزینه دوره: ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
'
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
عالیه شریفی
تماس با کارشناس مرتبط:
عالیه شریفی 0218695
۰۴
اردیبهشت

هفتمین دوره تربیت کارشناس صادرات

توضیحات دوره

مبانی بازرگانی و زنجیره تامین
اصول بازاریابی بین المللی
روشهای انتخاب و ورود به بازارهای خارجی
تحقیقات بازار بین المللی
۹۰ ساعت به صورت زنده و آنلاین