سید حسن افتخاریان

سید حسن افتخاریان

دکترای حرفه ای مدیریت اجرائی
مشاور سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
رییس کمیسیون سیاست گذاری سازمان ملی کار آفرینی
رییس انجمن تحقیقات بازاریابی ایران
عضو هیئت علمی مرکز آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی ایران
مشاور عالی کانون عالی کارفرمایی ایران از سال 1383
کارشناس منتخب مرکز تجارت جهانی در تدوین سند استراتژی صادرات ملی
معرفي و تدوين شركت‌هاي مديريت صادرات (EMC) در سازمان توسعه تجارت

دوره‌های مرتبط

آنلاین
رحیم محترم سید حسن افتخاریان
مدرسین: رحیم محترم،  سید حسن افتخاریان
شروع برگزاری از: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ شنبه‌ها و یکشنبه‌ها ۱۷ تا ۲۰
هزینه دوره: ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
جمعی از اساتید امیر عباس تهامی نژاد
مدرسین: جمعی از اساتید،  امیر عباس تهامی نژاد و 6 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ شنبه‌ها و یکشنبه‌ها ۱۷ تا ۲۰
هزینه دوره: ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
سید حسن افتخاریان امیر عباس تهامی نژاد
مدرسین: سید حسن افتخاریان،  امیر عباس تهامی نژاد و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ۱۷ تا ۲۰
هزینه دوره: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام