سید حسن افتخاریان

سید حسن افتخاریان

دکترای حرفه ای مدیریت اجرائی
مشاور سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
رییس کمیسیون سیاست گذاری سازمان ملی کار آفرینی
رییس انجمن تحقیقات بازاریابی ایران
عضو هیئت علمی مرکز آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی ایران
مشاور عالی کانون عالی کارفرمایی ایران از سال 1383
کارشناس منتخب مرکز تجارت جهانی در تدوین سند استراتژی صادرات ملی
معرفي و تدوين شركت‌هاي مديريت صادرات (EMC) در سازمان توسعه تجارت

دوره‌های مرتبط

آنلاین
رحیم محترم محمود استقلال
مدرسین: رحیم محترم،  محمود استقلال و 1 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ شنبه- یکشنبه 20-17
هزینه دوره: ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
رحیم محترم سید حسن افتخاریان
مدرسین: رحیم محترم،  سید حسن افتخاریان
شروع برگزاری از: ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ شنبه-یکشنبه 20-17
هزینه دوره: ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
رحیم محترم سید حسن افتخاریان
مدرسین: رحیم محترم،  سید حسن افتخاریان و 1 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۰۵ تیر ۱۴۰۰ شنبه‌ها و یکشنبه‌ها ۲۰-۱۷
هزینه دوره: ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام