دوره تربیت کارشناس صادرات(دوره ۲۰) حضوری

شروع برگزاری از: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
روز و ساعت: یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ۱۷ تا ۲۰
مدت دوره: ۱۰۰ ساعت

توضیحات دوره

مبانی بازرگانی و زنجیره تامین
اصول بازاریابی بین المللی
روشهای انتخاب و ورود به بازارهای خارجی
تحقیقات بازار بین المللی