یازدهمین دوره تربیت کارشناس صادرات آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰
روز و ساعت: چهارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها ۱۷ تا ۲۰
مدت دوره: ۹۰ ساعت
هزینه دوره: ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
'
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
عالیه شریفی
تماس با کارشناس مرتبط:
عالیه شریفی 0218695

توضیحات دوره

مبانی بازرگانی و زنجیره تامین
اصول بازاریابی بین المللی
روشهای انتخاب و ورود به بازارهای خارجی
تحقیقات بازار بین المللی
۹۰ ساعت به صورت زنده و آنلاین