مظفر ناصری طاهری

مظفر ناصری طاهری

رئیس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات در دفتر مقررات صادرات و واردات
و عضو کمسیون حل اختلاف گمرکی

دوره‌های مرتبط

حضوری
سید حسن افتخاریان امیر عباس تهامی نژاد
مدرسین: سید حسن افتخاریان،  امیر عباس تهامی نژاد و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ۱۷ تا ۲۰
هزینه دوره: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
جمعی از اساتید ساسان خدائی
مدرسین: جمعی از اساتید،  ساسان خدائی و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ شنبه‌ها و یکشنبه‌ها ۲۰:۰۰-۱۶:۰۰
هزینه دوره: ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
جمعی از اساتید ساسان خدائی
مدرسین: جمعی از اساتید،  ساسان خدائی و 3 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۰۱ آبان ۱۴۰۲ دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۲۰:۰۰-۱۶:۰۰
هزینه دوره: ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
مظفر ناصری طاهری
مدرس: مظفر ناصری طاهری
شروع برگزاری از: ۰۵ آبان ۱۴۰۲ پنجشنبه‌ها 14 تا 20
هزینه دوره: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام