مظفر ناصری طاهری

مظفر ناصری طاهری

رئیس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات در دفتر مقررات صادرات و واردات
و عضو کمسیون حل اختلاف گمرکی

دوره‌های مرتبط

آنلاین
ساسان خدائی علیرضا آقاجانی
مدرسین: ساسان خدائی،  علیرضا آقاجانی و 7 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ سه‌شنبه‌ها ۲۰:۰۰-۱۷:۰۰ و پنجشنبه‌ها ۱۷:۰۰-۱۴:۰۰
هزینه دوره: ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام