مظفر ناصری طاهری

مظفر ناصری طاهری

رئیس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات در دفتر مقررات صادرات و واردات
و عضو کمسیون حل اختلاف گمرکی

دوره‌های مرتبط

حضوری
سید حسن افتخاریان امیر عباس تهامی نژاد
مدرسین: سید حسن افتخاریان،  امیر عباس تهامی نژاد و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ۱۷ تا ۲۰
هزینه دوره: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
جمعی از اساتید ساسان خدائی
مدرسین: جمعی از اساتید،  ساسان خدائی و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ شنبه‌ها و یکشنبه‌ها ۲۰:۰۰-۱۶:۰۰
هزینه دوره: ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ساسان خدائی بهمن متولی امامزاده حسین
مدرسین: ساسان خدائی،  بهمن متولی امامزاده حسین و 3 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۰۳ دی ۱۴۰۲ یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ۱۶ تا ۲۰ (۵ جلسه اول از ساعت ۱۸ تا ۲۱ می‌باشد.)
هزینه دوره: ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
جمعی از اساتید مظفر ناصری طاهری
مدرسین: جمعی از اساتید،  مظفر ناصری طاهری و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 تا 20/ **۵ جلسه اول از ساعت ۱۸ تا ۲۱ برگزار میگردد**
هزینه دوره: ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
مظفر ناصری طاهری
مدرس: مظفر ناصری طاهری
شروع برگزاری از: ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ پنجشنبه‌ها 14 تا 19
هزینه دوره: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
جمعی از اساتید ساسان خدائی
مدرسین: جمعی از اساتید،  ساسان خدائی و 5 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ شنبه ها، دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 16 تا 20/ **۵ جلسه اول از ساعت ۱۸ تا ۲۱ برگزار میگردد**
هزینه دوره: ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ساسان خدائی مظفر ناصری طاهری
مدرسین: ساسان خدائی،  مظفر ناصری طاهری و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 16 تا 20/ **۵ جلسه اول از ساعت ۱۸ تا ۲۱ برگزار میگردد**
هزینه دوره: ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
مظفر ناصری طاهری
مدرس: مظفر ناصری طاهری
شروع برگزاری از: ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ پنجشنبه‌ها ساعت 14 تا 19
هزینه دوره: ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام