مظفر ناصری طاهری

مظفر ناصری طاهری

رئیس گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات در دفتر مقررات صادرات و واردات
و عضو کمسیون حل اختلاف گمرکی

دوره‌های مرتبط

آنلاین
حبیب الله نجاتی زاده مظفر ناصری طاهری
مدرسین: حبیب الله نجاتی زاده،  مظفر ناصری طاهری
شروع برگزاری از: ۲۸ مهر ۱۴۰۱ یکشنبه‌‌ها ۱۷ تا ۲۰ و پنجشنبه‌ها ۱۵ تا ۱۸ (لطفا قسمت توضیحات چک شود.)
هزینه دوره: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام