جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل(دوره 176) آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲
روز و ساعت: شنبه‌ها و یکشنبه‌ها ۲۰:۰۰-۱۶:۰۰
مدت دوره: ۸۰ ساعت

توضیحات دوره

۵ جلسه اول از ساعت ۱۸ تا ۲۱ می‌باشد.

تامین به موقع سفارشات کالا، مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی با توجه به میزان موجودی و مصرف آن، همچنین مدت زمان لازم جهت دریافت کالای سفارش داده شده از موارد وظایف مدیریت خرید محسوب می‌گردد، اجرای موارد فوق جز با انجام برنامه‌ریزی دقیق امکان پذیر نمی‌گردد. از طرف دیگر انجام برنامه‌ریزی با اطلاع از قوانین و مقررات کشور واردکننده و صادرکننده، قوانین و مقررات بین‌المللی بازرگانی، نحوه انعقاد قرارداد، ثبت سفارش کالا، مطالعه راههای متعدد ارسال و دریافت کالا و نحوه ترخیص آن امکان پذیر می‌گردد.