سید سعید تراشیون

سید سعید تراشیون

کارشناس خبره آموزش در بانک تجارت
معاون اداره ضمانتنامه های خارجی بانک تجارت
ریاست دایره صدور اداره ضمانتنامه های خارجی – بانک تجارت
معاونت دایره صدور اداره ضمانتنامه های خارجی – بانک تجارت

دوره‌های مرتبط

آنلاین
ساسان خدائی مجتبی علیپور
مدرسین: ساسان خدائی،  مجتبی علیپور و 6 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ سه‌شنبه‌ها 17 تا 20 - پنج‌شنبه‌ها 15 تا 18
هزینه دوره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام