علیرضا آقاجانی

علیرضا آقاجانی

-علیرضا آقاجانی (معاون مدیر بیمه های باربری، کارشناس رسمی دادگستری، و مدرس دوره های بیمه باربری ویژه نمایندگان و کارگزاران بیمه)

دوره‌های مرتبط

آنلاین
علیرضا آقاجانی بهمن متولی امامزاده حسین
مدرسین: علیرضا آقاجانی،  بهمن متولی امامزاده حسین و 2 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۱۷ دی ۱۳۹۹ دوشنبه- چهارشنبه 20-16
هزینه دوره: ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام