علیرضا آقاجانی

علیرضا آقاجانی

-علیرضا آقاجانی (معاون مدیر بیمه های باربری، کارشناس رسمی دادگستری، و مدرس دوره های بیمه باربری ویژه نمایندگان و کارگزاران بیمه)

دوره‌های مرتبط

آنلاین
ساسان خدائی امیر عباس تهامی نژاد
مدرسین: ساسان خدائی،  امیر عباس تهامی نژاد و 3 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ دوشنبه 20-16 - پنجشنبه 19-15
هزینه دوره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان