علیرضا آقاجانی

علیرضا آقاجانی

-علیرضا آقاجانی (مدیر بیمه های باربری شرکت بیمه آسیا، کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه، و مدرس دوره های بیمه باربری ویژه نمایندگان و کارگزاران بیمه)

دوره‌های مرتبط

آنلاین
ساسان خدائی علیرضا آقاجانی
مدرسین: ساسان خدائی،  علیرضا آقاجانی و 7 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ سه‌شنبه‌ها ۲۰:۰۰-۱۷:۰۰ و پنجشنبه‌ها ۱۷:۰۰-۱۴:۰۰
هزینه دوره: ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام