علیرضا آقاجانی

علیرضا آقاجانی

-علیرضا آقاجانی (مدیر بیمه های باربری شرکت بیمه آسیا، کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه، و مدرس دوره های بیمه باربری ویژه نمایندگان و کارگزاران بیمه)

دوره‌های مرتبط

حضوری
فیاض مقدم مجتبی علیپور
مدرسین: فیاض مقدم،  مجتبی علیپور و 3 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 تا 20
هزینه دوره: ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
مجتبی علیپور ساسان خدائی
مدرسین: مجتبی علیپور،  ساسان خدائی و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16:00 تا 19:30
هزینه دوره: ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام