امیر عباس تهامی نژاد

امیر عباس تهامی نژاد

سوابق مدرس:

  • مدرس مرکز آموزش بازرگانی
  • مشاور بانک جهانی از سال ٢٠١٩ تا امروز
  • مشاور ارشد China Logistic Club
  • مشاور سابق لجستیک شرکت Yamaha Music Cor
  • مدیرعامل فعلی شرکت کشتیرانی پرشین کارگو
  • عضو هیات مدیره در شرکت حمل و نقل بین المللی ایران دهر

دوره‌های مرتبط

آنلاین
امیر عباس تهامی نژاد
مدرس: امیر عباس تهامی نژاد
شروع برگزاری از: ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۶ تا ۲۰
هزینه دوره: ۵۹۰,۰۰۰ تومان
حضوری
جمعی از اساتید امیر عباس تهامی نژاد
مدرسین: جمعی از اساتید،  امیر عباس تهامی نژاد و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ چهارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها 15 تا 19
هزینه دوره: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
سید حسن افتخاریان امیر عباس تهامی نژاد
مدرسین: سید حسن افتخاریان،  امیر عباس تهامی نژاد و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ۱۷ تا ۲۰
هزینه دوره: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
جمعی از اساتید ساسان خدائی
مدرسین: جمعی از اساتید،  ساسان خدائی و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ شنبه‌ها و یکشنبه‌ها ۲۰:۰۰-۱۶:۰۰
هزینه دوره: ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
جمعی از اساتید بهمن متولی امامزاده حسین
مدرسین: جمعی از اساتید،  بهمن متولی امامزاده حسین و 3 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۰۴ مهر ۱۴۰۲ سه‌شنبه‌ها ۲۰:۰۰-۱۶:۰۰ و پنجشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۸
هزینه دوره: ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
مجتبی علیپور بهمن متولی امامزاده حسین
مدرسین: مجتبی علیپور،  بهمن متولی امامزاده حسین و 3 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۲۰:۰۰-۱۶:۰۰
هزینه دوره: ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
امیر عباس تهامی نژاد علی عباسی
مدرسین: امیر عباس تهامی نژاد،  علی عباسی و 6 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ پنجشنبه‌ها 8 تا 17
هزینه دوره: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری آنلاین
امیر عباس تهامی نژاد
مدرس: امیر عباس تهامی نژاد
شروع برگزاری از: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ روزهای یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها. 6 جلسه اول ساعت 16 تا 20 به صورت حضوری. 4 جلسه ی بعدی ساعت 16 تا 19 به صورت آنلاین
هزینه دوره: ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین حضوری
جمعی از اساتید امیر عباس تهامی نژاد
مدرسین: جمعی از اساتید،  امیر عباس تهامی نژاد و 6 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۰۲ دی ۱۴۰۲ شنبه‌ها و یکشنبه‌ها 16 تا 19
هزینه دوره: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام