امیر تهامی نژاد

امیر تهامی نژاد

مشاور بانک جهانی از سال ٢٠١٩ تا امروز

مشاور ارشد China Logistic Club

مشاور اسبق لجیستک شرکت Yamaha Music Cor

مدیرعامل فعلی شرکت کشتیرانی پرشین کارگو - عضو هیات مدیره در شرکت حمل و نقل بین المللی ایران دهر -

دوره‌های مرتبط

آنلاین
امیر تهامی نژاد
مدرس: امیر تهامی نژاد
شروع برگزاری از: ۰۲ آذر ۱۳۹۹ دوشنبه 20-16
هزینه دوره: ۶۱۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین
امیر تهامی نژاد
مدرس: امیر تهامی نژاد
شروع برگزاری از: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ دوشنبه‌- چهارشنبه 20-16
هزینه دوره: ۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام