دهمین دوره تربیت کارشناس صادرات آنلاین

شروع برگزاری از: ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
روز و ساعت: شنبه‌ها و یکشنبه‌ها 20-17
مدت دوره: 90ساعت
هزینه دوره: ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
'
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
عالیه شریفی
تماس با کارشناس مرتبط:
عالیه شریفی 0218695
این دوره برگزار شده و در حال حاضر امکان مشاهده‌ی ویدئوی دوره فراهم شده است.
۰۳
آبان

دهمین دوره تربیت کارشناس صادرات

برگزار شده

مشاهده دوره های پیشین

توضیحات دوره

مبانی بازرگانی و زنجیره تامین
اصول بازاریابی بین المللی
روشهای انتخاب و ورود به بازارهای خارجی
تحقیقات بازار بین المللی
۹۰ ساعت به صورت زنده و آنلاین