هفدهمین دوره تربیت کارشناس صادرات آنلاین

شروع برگزاری از: ۰۱ مرداد ۱۴۰۱
روز و ساعت: شنبه‌ها و یکشنبه‌ها ۱۷ تا ۲۰
مدت دوره: ۹۰ ساعت
هزینه دوره: ۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
سمیه ایرج پور
تماس با کارشناس مرتبط:
سمیه ایرج پور 0218695
این دوره برگزار شده و در حال حاضر امکان مشاهده‌ی ویدئوی دوره فراهم شده است.
۰۳
آبان

هفدهمین دوره تربیت کارشناس صادرات

برگزار شده

مشاهده دوره های پیشین

توضیحات دوره

مبانی بازرگانی و زنجیره تامین
اصول بازاریابی بین المللی
روشهای انتخاب و ورود به بازارهای خارجی
تحقیقات بازار بین المللی
۹۰ ساعت به صورت زنده و آنلاین