دوره تربیت کارشناس صادرات(دوره 19) آنلاین

شروع برگزاری از: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱
روز و ساعت: شنبه‌ها و یکشنبه‌ها ۱۷ تا ۲۰
مدت دوره: ۹۰ ساعت
این دوره برگزار شده و در حال حاضر امکان مشاهده‌ی ویدئوی دوره فراهم شده است.
۰۳
آبان

دوره تربیت کارشناس صادرات(دوره 19)

برگزار شده

مشاهده دوره های پیشین

توضیحات دوره

مبانی بازرگانی و زنجیره تامین
اصول بازاریابی بین المللی
روشهای انتخاب و ورود به بازارهای خارجی
تحقیقات بازار بین المللی
۹۰ ساعت به صورت زنده و آنلاین