دوره‌های آموزشی

دوره‌های مرکز آموزش بازرگانی

حضوری

Pre-Intermediate3

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی
نادر فیض
مدرس: نادر فیض
شروع برگزاری از: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ جمعه 13-09
هزینه دوره: ۴۹۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری

Effective Socializing

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی
محمد منصوری
مدرس: محمد منصوری
شروع برگزاری از: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ شنبه ها20:00-17:00
هزینه دوره: ۷۸۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری

Business Correspondence in Practice

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی
محمد منصوری
مدرس: محمد منصوری
شروع برگزاری از: ۲۰ آذر ۱۳۹۹ پنجشنبه ها16:00-13:00
هزینه دوره: ۸۳۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری

A Comprehensive Course on Communication& Language Skills in International Trade

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی
محمد منصوری سید علی قریشی
مدرسین: محمد منصوری،  سید علی قریشی
شروع برگزاری از: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ یکشنبه و پنج شنبه ها 18-14
هزینه دوره: ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام

دوره‌های برگزار شده

حضوری

Elementary1

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی
مدرس:
شروع برگزاری از: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ یکشنبه و سه شنبه ها 18/10-16/30
هزینه دوره: ۴۷۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری

Elementary 1

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی
مدرس:
شروع برگزاری از: ۱۷ آبان ۱۳۹۹ یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها 18:10-16:30
هزینه دوره: ۴۷۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری

Elementary2

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی
مدرس:
شروع برگزاری از: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ شنبه و چهارشنبه20-18/20
هزینه دوره: ۴۷۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری

Pre-Intermediate3

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی
مدرس:
شروع برگزاری از: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ یکشنبه و سه شنبه20-18/20
هزینه دوره: ۴۹۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری

Beginner1

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی
مدرس:
شروع برگزاری از: ۲۴ مهر ۱۳۹۹ پنجشنبه18-14
هزینه دوره: ۴۲۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری

Intermediate1

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی
مدرس:
شروع برگزاری از: ۲۴ مهر ۱۳۹۹ پنجشنبه‌ها 18-14
هزینه دوره: ۵۱۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری

Pre-Intermediate2

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی
مدرس:
شروع برگزاری از: ۲۲ مهر ۱۳۹۹ یکشنبه و سه شنبه18/10-16/30
هزینه دوره: ۴۹۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری

Berinner2

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی
مدرس:
شروع برگزاری از: ۲۰ مهر ۱۳۹۹ دوشنبه‌ها 20-16
هزینه دوره: ۴۲۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری

Beginner1

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی
مدرس:
شروع برگزاری از: ۰۳ مهر ۱۳۹۹ پنجشنبه09:00-13:00
هزینه دوره: ۴۲۵,۰۰۰ تومان