خلیل مهاجر

خلیل مهاجر
لیسانس مدیریت سیستمهای اطلاعاتی دانشگاه ایالتی دومینگر هیلز

مشاور بازرگانی در شرکتهای بین المللی و دارای 20 سال سابقه تدریس زبان انگلیسی بازرگانی