استاد میترا تکاپومنش

استاد میترا تکاپومنش

مدرس دوره های زبان بازرگانی با بیش از 18 سال سابقه تدریس

تدریس زبان انگلیسی بازرگانی به مدیران وزارت صمت و سازمانهای معظم و شرکتهای معتبر بخش خصوصی

مشاور بازرگانی و آموزش شرکت پگاه تهران

تدریس زبان انگلیسی در موسسات معتبر آموزشی

دوره‌های مرتبط

حضوری
استاد میترا تکاپومنش
مدرس: استاد میترا تکاپومنش
شروع برگزاری از: ۲۸ دی ۱۴۰۲ پنجشنبه ها-10-13
هزینه دوره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد میترا تکاپومنش
مدرس: استاد میترا تکاپومنش
شروع برگزاری از: ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ یکشنبه-سه شنبه 18:15-19:45
هزینه دوره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد میترا تکاپومنش
مدرس: استاد میترا تکاپومنش
شروع برگزاری از: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ پنجشنبه ها 10-13
هزینه دوره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
استاد میترا تکاپومنش
مدرس: استاد میترا تکاپومنش
شروع برگزاری از: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ یکشنبه-سه شنبه-16:30-18
هزینه دوره: ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
حضوری
تا20 خرداد
استاد میترا تکاپومنش
مدرس: استاد میترا تکاپومنش
شروع برگزاری از: ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ یکشنبه-سه شنبه 18:15-19:45
هزینه دوره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام زودهنگام
حضوری
تا20 خرداد
استاد میترا تکاپومنش
مدرس: استاد میترا تکاپومنش
شروع برگزاری از: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ شنبه-چهارشنبه-18:15-19:45
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان ثبت نام زودهنگام