Pre-Intermediate1 آنلاین

شروع برگزاری از: ۰۱ مهر ۱۴۰۰
روز و ساعت: ‌پنجشنبه‌‌ها 18:00-14:00
مدت دوره: 32ساعت
هزینه دوره: ۵۹۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
سمیه ایرج پور
تماس با کارشناس مرتبط:
سمیه ایرج پور 0218695

توضیحات دوره

برنامه های شغلی
مصاحبه با مدیرمالی یک شرکت تلویزیونی
شرکت ها و توضیح در مورد پیشینه و عملکرد آنها
مصاحبه با مدیرعامل یک شرکت صنایع غذایی
عادات خرید
مصاحبه با یک شرکت فروش تلویزیونی
تصویر افراد در دنیای مجازی