جامع تربیت کارشناس صادرات آنلاین

شروع برگزاری از: ۰۱ آذر ۱۳۹۹
روز و ساعت: شنبه- یکشنبه 20-17
مدت دوره: 90 ساعت
هزینه دوره: ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.

توضیحات دوره

مبانی بازرگانی و زنجیره تامین
اصول بازاریابی بین المللی
روشهای انتخاب و ورود به بازارهای خارجی
تحقیقات بازار بین المللی