آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی و تکالیف مودیان مالیاتی حضوری

شروع برگزاری از: ۰۹ خرداد ۱۴۰۳
روز و ساعت: روز چهارشنبه از ساعت 14 تا 17
مدت دوره: 3 ساعت
۰۹
خرداد

آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی و تکالیف مودیان مالیاتی

توضیحات دوره

دوره آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی و تکالیف مودیان مالیاتی، به شما اطلاعات اساسی در مورد سیستم مالیاتی کشور فراهم می‌کند. در این دوره، شرکت کنندگان با مفاهیم اساسی مالیات آشنا می‌شوند و تکالیف مالیاتی خود را درک می‌کنند. این شامل مواردی مانند انواع مالیات، معافیت‌ها و کاهش مالیاتی، نحوه تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی، تعیین مالیات قابل پرداخت و موارد دیگر است. با حضور در این دوره، شرکت‌کنندگان می‌توانند راهکارهایی برای بهینه‌سازی مالیاتی خود را بیاموزند و به طور کلی اطلاعات لازم برای انجام تکالیف مالیاتی خود را به دست آورند.