زبان‌های خارجی بازرگانی

دپارتمان زبان‌های خارجی بازرگانی

آموزش تخصصی زبان‌های خارجی- دوره‌های مکالمه بازرگانی و جنرال به زبان انگلیسی، چینی، روسی، عربی، فرانسه و اسپانیایی دوره‌های آمادگی آزمون آیلتس، دکتری، HSK و ...
حضوری
استاد مرتضی عباسی
مدرس: استاد مرتضی عباسی
شروع برگزاری از: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ دوشنبه ها-16:30-19:30
هزینه دوره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
تا20 خرداد
استاد علی اکبر اسدی
مدرس: استاد علی اکبر اسدی
شروع برگزاری از: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ دوشنبه ها-16:30-19:30
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان ثبت نام زودهنگام
حضوری
تا20 خرداد
استاد میترا تکاپومنش
مدرس: استاد میترا تکاپومنش
شروع برگزاری از: ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ یکشنبه-سه شنبه 18:15-19:45
هزینه دوره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام زودهنگام
حضوری
تا20 خرداد
استاد میترا تکاپومنش
مدرس: استاد میترا تکاپومنش
شروع برگزاری از: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ شنبه-چهارشنبه-18:15-19:45
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان ثبت نام زودهنگام
حضوری
تا20 خرداد
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ شنبه-چهارشنبه 18:15-19:45
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان ثبت نام زودهنگام
حضوری
تا 20 خرداد
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ شنبه -چهارشنبه 16:30-18
هزینه دوره: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام زود هنگام
حضوری
تا20 خرداد
استاد حمیدرضا مقدسی نیکو
مدرس: استاد حمیدرضا مقدسی نیکو
شروع برگزاری از: ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ پنجشنبه ها-14-17
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان ثبت نام زودهنگام
حضوری
تا20 خرداد
استاد علی اکبر اسدی
مدرس: استاد علی اکبر اسدی
شروع برگزاری از: ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ پنجشنبه ها-10-13
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان ثبت نام زودهنگام
حضوری
تا 20خرداد
استاد مهدی محرمی
مدرس: استاد مهدی محرمی
شروع برگزاری از: ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ پنجشنبه ها-14-17
هزینه دوره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ثبت نام زودهنگام
حضوری
تا20 خرداد
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ پنجشنبه ها 10-13
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان ثبت نام زودهنگام
حضوری
تا 20خرداد
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ پنجشنبه ها-14-17
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان ثبت نام زودهنگام

دوره‌های برگزار شده

حضوری
فشرده
استاد علی اکبر اسدی
مدرس: استاد علی اکبر اسدی
شروع برگزاری از: ۰۶ خرداد ۱۴۰۳ یکشنبه-سه شنبه 17-20
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد علی اکبر اسدی
مدرس: استاد علی اکبر اسدی
شروع برگزاری از: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ یکشنبه-سه شنبه-17-20
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استادعفت بهروش
مدرس: استادعفت بهروش
شروع برگزاری از: ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ پنجشنبه ها 14-17
هزینه دوره: ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد مهدی محرمی
مدرس: استاد مهدی محرمی
شروع برگزاری از: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ پنجشنبه ها-14-17
هزینه دوره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد میترا تکاپومنش
مدرس: استاد میترا تکاپومنش
شروع برگزاری از: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ پنجشنبه ها 10-13
هزینه دوره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
استاد مهدی محرمی
مدرس: استاد مهدی محرمی
شروع برگزاری از: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ پنجشنبه ها- 10-13
هزینه دوره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان