زبان انگلیسی بازرگانی

حضوری
آنلاین
آفلاین

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی

آموزش تخصصی زبان بازرگانی - آموزش زبان ترکی استانبولی- نامه نگاری و مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی
مرتضی عباسی محمد منصوری
۳ دوره در این دپارتمان
مدرسین: مرتضی عباسی،  محمد منصوری و 2 نفر دیگر
آنلاین
سید علی قریشی
مدرس: سید علی قریشی
شروع برگزاری از: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ پنجشنبه‌ها 19- 14
هزینه دوره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام

دوره‌های برگزار شده

آنلاین
عبدالهادی ضیغمی
مدرس: عبدالهادی ضیغمی
شروع برگزاری از: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ پنج شنبه 13-11
هزینه دوره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین
مرتضی عباسی محمد منصوری
مدرسین: مرتضی عباسی،  محمد منصوری
شروع برگزاری از: ۱۲ تیر ۱۴۰۱ یکشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۲۰-۱۷
هزینه دوره: ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام