مکالمه زبان فرانسه (1) A1 حضوری

شروع برگزاری از: ۱۹ مهر ۱۴۰۲
روز و ساعت: چهارشنبه ها 19:30-16:30
مدت دوره: 10جلسه/12جلسه
هزینه دوره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
مریم رضایی
تماس با کارشناس مرتبط:
مریم رضایی 0218695
۱۹
مهر

مکالمه زبان فرانسه (1) A1

توضیحات دوره

صرف افعال کلیدی
• حروف تعریف، حروف اضافه و تلفظ ها
• جمله سازی و افعال زمان حال
• صفت های مقدماتی و صفات ملکی
.
.