استاد مرضیه حسین پور

استاد مرضیه حسین پور
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه شهید بهشتی

مدرس زبان فرانسه در استادبانک، هلدینگ راز، مجتمع آموزشی ربانی

موسسات اعزام دانشجو، دانشگاه بین المللی امام خمینی، مجتمع غیرانتفاعی امام صادق و سایر

مدرس آموزشگاه های زبانهای خارجی معتبر

ویراستار و مترجم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،انتشارات نگاه،انتشارات علمی فرهنگی

.

.

دوره‌های مرتبط

حضوری
استاد مرضیه حسین پور
مدرس: استاد مرضیه حسین پور
شروع برگزاری از: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ چهارشنبه ها 19:30-16:30
هزینه دوره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام