سید علی قریشی

سید علی قریشی

مدیر بازرگانی شرکت داروسازی پارس دارو

مدیر توسعه کسب و کار شرکت داروسازی البرز بالک

مدیر بازرگانی شرکت داروسازی بهستان تولید

مدیر دپارتمان زبان انگلیسی موسسه توسعه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران

مدیر فروش و صادرات شرکت شیمی دارویی داروپخش

رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات آموزشی ویدا ونداد

دوره‌های مرتبط

آنلاین
سید علی قریشی
مدرس: سید علی قریشی
شروع برگزاری از: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ پنجشنبه‌ها 19:00-14:00
هزینه دوره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان