دوره ابزارهای ITC برای تحلیل بازارهای صادراتی به زبان انگلیسی آنلاین

شروع برگزاری از: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
روز و ساعت: پنجشنبه‌ها 19:00-14:00
مدت دوره: 10 ساعت
هزینه دوره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
مریم رضایی
تماس با کارشناس مرتبط:
مریم رضایی 0218695

توضیحات دوره

آشنایی با نقشه تجاری (روندکمی،ارزشی،جایگاه و...محصول)Trade Map
آشنایی با نقشه شرایط دسترسی به بازارMarket Access Map
آشنایی با نقشه بازارهای صادراتی بالقوه Export Potential Map
.
.
.
.