عبدالهادی ضیغمی

عبدالهادی ضیغمی
دکترای زبان و ادبیات عربی

دکترای زبان و ادبیات عربی

بنیانگذار ترجمه همزمان(ازفارسی به عربی وبالعکس) در سازمان صدا وسیما

دوره‌های مرتبط

آنلاین
عبدالهادی ضیغمی
مدرس: عبدالهادی ضیغمی
شروع برگزاری از: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ پنج شنبه 13-11
هزینه دوره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان