کارگاه مکالمه زبان عربی ویژه زائرین اربعین آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
روز و ساعت: پنج شنبه 13-11
مدت دوره: 2
هزینه دوره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
مریم رضایی
تماس با کارشناس مرتبط:
مریم رضایی 0218695

توضیحات دوره

مکالمات ضروری سفر به کشور عراق ویژه زائرین اربعین