مکالمه زبان اسپانیایی (1) A1 حضوری

شروع برگزاری از: ۱۶ مهر ۱۴۰۲
روز و ساعت: یکشنبه ها 19:30-16:30
مدت دوره: 10جلسه/12جلسه
هزینه دوره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
مریم رضایی
تماس با کارشناس مرتبط:
مریم رضایی 0218695
۱۶
مهر

مکالمه زبان اسپانیایی (1) A1

توضیحات دوره

آشنایی با حروف الفبا
آشنایی با فاعل ها و دسته بندی فعل ها و صرف چند فعل کاربردی
.
.