کوروش پاکدل

کوروش پاکدل

- مدرس موسسه زبان جامعه ایرانیان مقیم آمریکا

دوره‌های مرتبط

آنلاین
کوروش پاکدل
مدرس: کوروش پاکدل
شروع برگزاری از: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ دوشنبه‌ها 20:00-16:00
هزینه دوره: ۵۱۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام