بازرگانی و تجارت بین‌الملل

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل

آموزش انعقاد قرارداد و ثبت سفارش - یادگیری قوانین و مقررات گمرکی کشور وارد کننده و صادر کننده- اینکوترمز2020- اصول فنون مذاکرات تجاری بین الملل- مطالعه راههای متعدد ارسال و دریافت کالا و نحوه ترخیص آن- واردات کالا از طریق سامانه NTSW و اظهار از راه دور در گمرک EPL- امور گمرکی و ترخیص کالا- دیپلماسی تجاری- تربیت کارشناس حم ونقل بین المللی- آشنایی با نظام یکپارچه سازی معاملات ارزی ( نیما )- مدیریت زنجیره تامین
حضوری
سید مرتضی قدمگاهی
مدرس: سید مرتضی قدمگاهی
شروع برگزاری از: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ شنبه ها ساعت 16 تا 20
هزینه دوره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
پویا بهزادنیا
مدرس: پویا بهزادنیا
شروع برگزاری از: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ طی سه روز (چهارشنبه- پنجشنبه- جمعه) / ساعت 9:00 تا 18:00
هزینه دوره: ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
آنلاین حضوری
پویا بهزادنیا
مدرس: پویا بهزادنیا
شروع برگزاری از: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ پنجشنبه‌ 9 تا 15
هزینه دوره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
محمد متقی جمعی از اساتید
مدرسین: محمد متقی،  جمعی از اساتید
شروع برگزاری از: ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ پنجشنبه ها ساعت 8 تا 17
هزینه دوره: ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری
پویا بهزادنیا حسام ربیعی
مدرسین: پویا بهزادنیا،  حسام ربیعی و 3 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ چهارشنبه- پنجشنبه و جمعه ساعت 8 تا 17
هزینه دوره: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام

دوره‌های برگزار شده

حضوری
مجتبی علیپور
مدرس: مجتبی علیپور
شروع برگزاری از: ۰۳ اسفند ۱۴۰۲ پنجشنبه ساعت 14 تا 19
هزینه دوره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
کریم رسولی
مدرس: کریم رسولی
شروع برگزاری از: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 16 تا 20
هزینه دوره: ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
مظفر ناصری طاهری
مدرس: مظفر ناصری طاهری
شروع برگزاری از: ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ پنجشنبه‌ها 14 تا 19
هزینه دوره: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
کریم رسولی
مدرس: کریم رسولی
شروع برگزاری از: ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ پنجشنبه ها ساعت 9-18
هزینه دوره: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
پویا بهزادنیا
مدرس: پویا بهزادنیا
شروع برگزاری از: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ طی سه روز (چهارشنبه- پنجشنبه- جمعه) / ساعت 9:00 تا 18:00
هزینه دوره: ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
رضا گلی
مدرس: رضا گلی
شروع برگزاری از: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۶ تا ۲۰
هزینه دوره: ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
جمعی از اساتید مجتبی علیپور
مدرسین: جمعی از اساتید،  مجتبی علیپور و 4 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 16 تا 20
هزینه دوره: ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
کریم رسولی
مدرس: کریم رسولی
شروع برگزاری از: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ چهارشنبه ساعت 16 تا 20
هزینه دوره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
ایرج زینال‌زاده
مدرس: ایرج زینال‌زاده
شروع برگزاری از: ۲۸ دی ۱۴۰۲ پنجشنبه ها ساعت 14 تا 17
هزینه دوره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین حضوری آفلاین
جمعی از اساتید امیر عباس تهامی نژاد
مدرسین: جمعی از اساتید،  امیر عباس تهامی نژاد و 6 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۳ دی ۱۴۰۲ شنبه‌ها و یکشنبه‌ها 16 تا 19
هزینه دوره: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
جمعی از اساتید بهمن متولی امامزاده حسین
مدرسین: جمعی از اساتید،  بهمن متولی امامزاده حسین و 3 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۱۹ دی ۱۴۰۲ سه‌شنبه‌ها 16 تا 20 - پنجشنبه‌ها 14 تا 18
هزینه دوره: ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری آنلاین
امیر عباس تهامی نژاد
مدرس: امیر عباس تهامی نژاد
شروع برگزاری از: ۱۷ دی ۱۴۰۲ روزهای یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها. 6 جلسه اول ساعت 16 تا 20 به صورت حضوری. 4 جلسه ی بعدی ساعت 16 تا 19 به صورت آنلاین
هزینه دوره: ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
رضا گلی
مدرس: رضا گلی
شروع برگزاری از: ۱۶ دی ۱۴۰۲ شنبه‌ها و دوشنبه‌ها ۱۶ تا ۲۰
هزینه دوره: ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
مجتبی علیپور
مدرس: مجتبی علیپور
شروع برگزاری از: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ پنجشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۸
هزینه دوره: ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
رضا گلی
مدرس: رضا گلی
شروع برگزاری از: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۶ تا ۲۰
هزینه دوره: ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
امیر عباس تهامی نژاد علی عباسی
مدرسین: امیر عباس تهامی نژاد،  علی عباسی و 6 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ پنجشنبه‌ها 8 تا 17
هزینه دوره: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
مجتبی علیپور
مدرس: مجتبی علیپور
شروع برگزاری از: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ پنجشنبه‌ 14 تا 19
هزینه دوره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
ایرج زینال‌زاده
مدرس: ایرج زینال‌زاده
شروع برگزاری از: ۰۷ آذر ۱۴۰۲ سه‌شنبه‌ها ۱۶ تا ۱۹
هزینه دوره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
مجتبی علیپور بهمن متولی امامزاده حسین
مدرسین: مجتبی علیپور،  بهمن متولی امامزاده حسین و 3 نفر دیگر
شروع برگزاری از: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۲۰:۰۰-۱۶:۰۰
هزینه دوره: ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
حضوری
مجتبی علیپور
مدرس: مجتبی علیپور
شروع برگزاری از: ۱۸ آبان ۱۴۰۲ پنجشنبه‌ 13 تا 18
هزینه دوره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان