همایش آشنایی با سیکل های بازار سهام حضوری

شروع برگزاری از: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲
روز و ساعت: ‌سه‌شنبه 17 تا 20
مدت دوره: 3 ساعت

توضیحات دوره

حضوری و آنلاین