علوم مالی و بیمه

حضوری
آنلاین
آفلاین

دپارتمان علوم مالی و بیمه

آشنایی با قانون مالیت های مستقیم - اظهارنامه مالیات بر در آمد- تکالیف قانونی و معافیتها
مهدی کنعانی جمعی از اساتید
۲ دوره در این دپارتمان
آنلاین
جمعی از اساتید
مدرس: جمعی از اساتید
شروع برگزاری از: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ شنبه تا پنجشنبه 20-16
هزینه دوره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام

دوره‌های برگزار شده

آنلاین
مهدی کنعانی
مدرس: مهدی کنعانی
شروع برگزاری از: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ شنبه 20-16
هزینه دوره: ۳۲۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام