کورس تخصصی ستارگان مالی ایران آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۹ دی ۱۴۰۱
روز و ساعت: دوشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها 8 تا 10
مدت دوره: 115 ساعت

توضیحات دوره

تربیت مدیران ارشد مالی(CFO)