مدیریت مالی برای مدیران مالی آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲
روز و ساعت: پنجشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۸
مدت دوره: ۱۶ساعت
علی عطایی
مدرس: علی عطایی
هزینه دوره: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کد دوره: B1-02-58
۱۸
خرداد

مدیریت مالی برای مدیران مالی