علی عطایی

علی عطایی

دکتری مدیریت عالی بانکداری
تدریس نرم افزارهای کاربردی در زمینه مدیریت و کنترل پروژه
تجزیه و تحلیل مالی پروژه های اقتصادی با نرم افزار کامفار
معاون برنامه ریزی بانک توسعه تعاون
راهبری پروژه های متعدد برای وزارت صمت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بانک های ملی، ملت و صادرات و توسعه صادرات

- سوابق تدریس: تدریس دوره مدیریت،برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار پریماورا در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، تدریس دوره ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار کامفار3 در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، تدریس دوره طرح کسب و کار در مرکز آموزش بازرگانی، تدریس رویکرد نوین در کاهش هزینه لجستیک داخلی در مرکز آموزش بازرگانی، تدریس دوره کنترل موجودی و انبار در شهرداری تهران، تدریس دوره مدیریت خرید داخلی در مرکز آموزش بازرگانی، تدریس دوره مدیریت زمان و مدیریت زنجیره تامین در مرکز آموزش بازرگانی - پروژه های انجام شده برای بانک صنعت و معدن: تولید کاشی و سرامیک، تولید سیستم خنک کننده موتور اتومبیل، تولید کک از زغالسنگ، تولید کنستانتره میوه، تولید لوله های اسپیرال، تولید میلگرد صتعتی، رستوران بوف - سوابق کاری: همکاری به عنوان مهندس مشاور با شرکت های عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی و مشاوران مورد تایید بانک صنعت و معدن از سال 87 در زمینه قسمت های مطالعات بازار، فنی و مالی وبا نرم افزار کامفار3، و نظارت بر اجرای طرح ها با نرم افزار پریماورا


دوره‌های مرتبط

آنلاین
علی عطایی
مدرس: علی عطایی
شروع برگزاری از: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ پنجشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۸
هزینه دوره: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
علی عطایی
مدرس: علی عطایی
شروع برگزاری از: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ پنجشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۸
هزینه دوره: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
علی عطایی
مدرس: علی عطایی
شروع برگزاری از: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ یکشنبه‌ها ۱۸ تا ۲۰
هزینه دوره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان