احمد سازگار

احمد سازگار

عضو رسمی و دبیر کارگروه تخصصی بیمه های اتو مبیل انجمن حرفه ای صنعت بیمه

مدیر سابق بیمه های اتومبیل بیمه ملت

عضو سابق کارگروه بیمه های اتومبیل سندیکاری بیمه گران ایران

دوره‌های مرتبط

آنلاین
احمد سازگار
مدرس: احمد سازگار
شروع برگزاری از: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ دوشنبه و چهارشنبه ۱۶ تا ۲۰
هزینه دوره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان