جامع مدیریت مارکتینگ Online

Date: 19 Jan 2021
Time: سه شنبه- چهارشنبه 20-16
Duration: 100 ساعت
Price: 69,000,000 IRR
Course Code: B1-99-765
This course could be held in your place.
Parisa Mohsenzadegan
Relations:
Parisa Mohsenzadegan 0218695

Course Descriptions

با توجه به افزایش چشمگیر رقابت در بازار و لزوم بکارگیری فرآیند بازاریابی در سازمان ها و کسب و کارهای مختلف شایسته است
شرکت ها ساختار مارکتینگ خود را بروز نموده و به علوم نوین این حوزه تجهیز نمایند.

Attachments
jpg

پوستر دوره جامع مدیریت مارکتینگ

Download