اخبار

شروع دوره جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل در 30 مهرماه
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ سرفصل های آموزشی :
کلیات تجارت بین الملل
مکاتبات و قراردادهای بازرگانی
سیستم طبقه بندی کالا-H.S
نحوه ثبت سفارش الکترونیکی کالا
روش های پرداخت خارجی و اعتبارات اسنادی
نحوه گشایش اعتبار (LC)
تامین مالی بین المللی
آشنایی با اصول حمل و نقل بین المللی
انواع...
متن کامل...