مشخصات تماس مرکز آموزش بازرگانی ( واحد مرکزی )
 • واحد اطلاع رسانی و امورمشتریان: 8695-(داخلی 111-112-113-114-116-118-121-122)(88964744-88967120-88954411
  -88970149-88970148-88970145)
 • واحد شبکه نمایندگی ها: 88970144(داخلی 213-131)
 • واحد آموزش مهارتی درون سازمانی : 8695(داخلی126-127-128)-88970141
 • مسئول واحد آموزش برون سازمانی: 88970143(داخلی123)
 • علمی کاربردی: 8695-داخلی2(88955502-88966713)
 • فکس: 8695- داخلی 3
  دفتر ریاست
 • آقای آقاجانی: 200
 • دفتر واحد علمی کاربردی (خانم محمودی): 100|150
 • مهندس محمد عباسی: 152
  علمی کاربردی
 • آقای رهبری: 220
 • خانم علیایی: 225
 • خانم فدایی: 223
 • خانم قربانی: 221
  واحد آموزش
 • خانم حقدوست: 125
 • خانم داودی: 129
 • خانم محسن زادگان: 126
 • خانم رضایی: 128
 • آقای تقوی (دوره های مجازی): 127

تماس با ما