دوره‌های آموزشی

#Effective Meetings

دوره‌های برگزار شده

حضوری

Effective Meetings

دپارتمان زبان‌های خارجی
مدرس:
شروع برگزاری از: ۰۳ شهریور ۱۴۰۱ پنج شنبه ها 17- 14
هزینه دوره: ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان