دوره‌های آموزشی

#International Commercial Terms

دوره‌های برگزار شده

حضوری

اینکوترمز ۲۰۲۰ (دوره ۴۰)

دپارتمان بازرگانی و تجارت بین‌الملل
امیر عباس تهامی نژاد
مدرس: امیر عباس تهامی نژاد
شروع برگزاری از: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها 15 تا 19
هزینه دوره: ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان