دوره‌های آموزشی

#MARKETLEADER_PRE INTERMEDIATE

دوره‌های برگزار شده

حضوری

Pre-Intermediate2

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی
مدرس:
شروع برگزاری از: ۲۲ مهر ۱۳۹۹ یکشنبه و سه شنبه18/10-16/30
هزینه دوره: ۴۹۵,۰۰۰ تومان ثبت‌نام