دهمین دوره تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی بین‌الملل آنلاین

شروع برگزاری از: ۰۲ بهمن ۱۴۰۱
روز و ساعت: یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ۱۴ تا ۱۷
مدت دوره: ۳۰ ساعت
هزینه دوره: ۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.

توضیحات دوره

چارچوب و قالب نامه های بازرگانی