هشتمین دوره تربیت کارشناس مکاتبات بازرگانی بین‌الملل آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱
روز و ساعت: دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۴ تا ۱۷
مدت دوره: ۳۰ ساعت
هزینه دوره: ۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.
سمیه ایرج پور
تماس با کارشناس مرتبط:
سمیه ایرج پور 0218695

توضیحات دوره

چارچوب و قالب نامه های بازرگانی