تحلیل بازارهای سرمایه گذاری آنلاین

شروع برگزاری از: ۲۲ آذر ۱۳۹۹
روز و ساعت: شنبه 20-16
مدت دوره: 6ساعت
هزینه دوره: ۳۲۰,۰۰۰ تومان
کد دوره: B1-99-643
این دوره قابلیت برگزاری در محل سازمان‌ شما را دارد.

توضیحات دوره

بررسی مهم ترین رویدادهای اثرگذار بر اقتصاد سرمایه گذاران در ایران
سناریو اصلی و روند نرخ ارز،روند نرخ طلا و سکه و فرصت های سرمایه گذاری در آن