دوره‌های آموزشی

دوره‌های مرکز آموزش بازرگانی

آنلاین
جمعی از اساتید
مدرس: جمعی از اساتید
شروع برگزاری از: ۲۳ تیر ۱۴۰۰ چهارشنبه‌ها۱۷-۱۳ و پنجشنبه‌ها ۱۳-۹
هزینه دوره: ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام