جامع پرورش کارشناس تدارکات عمومی آنلاین

شروع برگزاری از: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
روز و ساعت: چهارشنبه‌ها17-13 و پنجشنبه‌ها 13-9
مدت دوره: 60 ساعت
۳۰
اردیبهشت

جامع پرورش کارشناس تدارکات عمومی

توضیحات دوره

مناقصات
استعلام‌ها
مزایدات

فایل‌های دوره
pdf

کاتالوگ دوره جامع پرورش کارشناس تدارکات عمومی

دریافت فایل