جامع پرورش کارشناس مناقصات، استعلام‌ها و مزایدات(تدارکات عمومی) آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۹ مهر ۱۴۰۰
روز و ساعت: دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۹:۳۰-۱۵:۳۰
مدت دوره: ۶۰ ساعت

توضیحات دوره

مناقصات
استعلام‌ها
مزایدات

فایل‌های دوره
pdf

ecatalog-19mhr

دریافت فایل