جامع پرورش کارشناس مناقصات، استعلام‌ها و مزایدات آنلاین

شروع برگزاری از: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰
روز و ساعت: دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۹:۳۰-۱۵:۳۰
مدت دوره: ۶۰ ساعت

توضیحات دوره

مناقصات
استعلام‌ها
مزایدات

فایل‌های دوره
jpeg

پوستر دوره پرورش کارشناس مناقصات، استعلام‌ها و مزایدات

دریافت فایل