دوره‌های آموزشی

#بارکد گذاری

دوره‌های برگزار شده

آنلاین
حبیب الله نجاتی زاده ساسان خدائی
مدرسین: حبیب الله نجاتی زاده،  ساسان خدائی
شروع برگزاری از: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰-۱۶-پنجشنبه‌ها ۱۹-۱۵
هزینه دوره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام