دوره‌های آموزشی

#MARKET LEADER_INTERMEDIATE4

دوره‌های برگزار شده

حضوری

Intermediate4

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی
مدرس:
شروع برگزاری از: ۰۷ آبان ۱۳۹۹ پنجشنبه18-14
هزینه دوره: ۵۱۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام
حضوری

Intermediate4

دپارتمان زبان انگلیسی بازرگانی
مدرس:
شروع برگزاری از: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ یکشنبه و سه شنبه20-18/20
هزینه دوره: ۵۱۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام