دوره‌های آموزشی

دوره‌های مرکز آموزش بازرگانی

حضوری
اکبر صمدی
مدرس: اکبر صمدی
شروع برگزاری از: ۲۶ تیر ۱۴۰۱ یکشنبه‌ها ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰
هزینه دوره: ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام