اکبر صمدی

اکبر صمدی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (EMBA)، کارشناسی مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستمها، در حال حاضر: دانشجوی دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار و مدیرعامل گروه مشاوره مدیریت متود ( مشاوران تحول و درمان کسب و کار)

سوابق شغلی:

1- 14سال سابقه تحلیل و بهبود کسب و کار در بخش خصوصی و دولتی در حوزه‌های طراحی مدل کسب و کار، امکانسنجی طرح‌ها، مدیریت استراتژیک، مدیریت فرآیندهای کسب و کار، هوشمندسازی کسب و کار، تحلیل کسب و کار، مدیریت عملکرد کسب و کار

2- مشاور بهبود فرآیند و مکانیزاسیون فرآیندهای کسب و کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

3- مشاور مدلسازی، بهبود فرآیندهای کسب و کار و استقرار BPMS در هلدینگ دارویی پوراطب

4- مشاور مدیر برنامه ریزی و سیستمها در حوزه برنامه ریزی استراتژیک و مستندسازی و بهبود فرآیندهای کسب و کار در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

5- مدیر پروژه بازمهندسی فرآیندها و ساختار سازمانی و مکانیزاسوین فرآیندهای منتخب در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

6- مشاور مستند سازی و بهبود فرآیندهای معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

7- مشاور معاون طرح و برنامه دانشگاه بجنورد در حوزه مدیریت و بهبود فرآیندهای کسب و کار

8- مدیر اجرایی و تحلیلگر ارشد پروژه طراحی ساختار سازمانی م مستندسازی و بهبود فرآیندها بر اساس استاندارد BPMN2 و مدل فرآیندی APQC و پیاده سازی فرآیندها در QRP Process Suit در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

دوره‌های مرتبط

آنلاین
حسین ساعی نیک اکبر صمدی
مدرسین: حسین ساعی نیک،  اکبر صمدی
شروع برگزاری از: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ یکشنبه-سه‌شنبه ۲۰-۱۶
هزینه دوره: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان ثبت‌نام